KREATIVNO RAZMIŠLJANJE DJECE SE NARUŠAVAEvo kako se lagano, ali sigurno uništava kreativno mišljenje, ali i samopouzdanje, naše djece u školama. 
Oni već u prvom razredu dobivaju jasnu poruku da je tačno SAMO ono što piše u udžbeniku. 
George Land i Beth Jarman u svojoj su studiji, provedenoj na uzorku od 1600 djece, utvrdili da je 98% djece u dobi od tri do pet godina uspjelo riješiti test divergentnog mišljenja poput genijalaca. Pet godina kasnije, samo 32% , a u dobi od 15 godina samo je 10% njih uspjelo dosegnuti tu najvišu razinu. Nakon što su izašli iz odgojno-obrazovnog sistema, odnosno završili studij, ostalo ih je još samo 2%. Nije li to zaista zabrinjavajući podatak?