DJECA KOJA JEDU PUNO SLATKIŠA, HIPERAKTIVNIJA SU! ISTINA ILI MIT?


     ISTINA Da, istina je! Novija istraživanja povezuju konzumaciju šećera i hiperaktivnost, što je logično jer ako u organizmu nedostaje šećer, dakle ako smo u hipoglikemiji, neaktivni smo i bezvoljni, a hiperglikemija, tj. povećana koncentracija šećera u organizmu potiče nas na aktivnost. Neke studije pokazale da ako hiperaktivnom djetetu ograničimo unos slatkiša, simptomi hiperaktivnosti se smanje.
     Napominjem da ni jedno dijete u fazi rasta i razvoja ne smije biti na restriktivnim dijetama, osim u određenim bolestima prema preporukama pedijatra. Kada bi se hiperaktivnost djece mogla liječiti manjim unosom šećera, bilo bi to idealno, ali u praksi prekomjeran unos šećera nije uzrok hiperaktivnosti i ne može biti lijek izbora u liječenju djece s tim problemom. Za hiperaktivno dijete bolje je da ga pravilno hranite i usmjerite njegovu hiperaktivnost u pozitivnom smjeru, primjera u sport, šetnje, trčanje, boravak na svježem vazduhu, nego da se drži na dijeti. Na kraju, za bolje učenje i pamćenje dobro je pojesti koju kockicu čokolade ili suho voće.

Pripremila: Azra Pandur