ČUVAJTE MIR (u prilog sjećanju na Srebrenicu 1995-2016)

ČUVAJTE MIR


Ne počinjite rat!
Zbog vašega rata nikada nisam rekao TATA.
Ne počinjite rat!
Volite dječji lik
čujte ljudski krik i šapat.
Ljudi su isti i jednako život ljube.
Ako su čisti.
A idealisti
što zbog ideje prave aleje
Na groblju
A demokrati
što u ime demokracije iz saksije
uništavaju nacije zbog svoje partije
Da li su čisti?
Zbog vašega rata nikada nisam rekao TATA.
Čuvajte mir!
I vi bolesni od histerije
I vi silni od imperije
Ne počinjite rat!
Volite dječji lik
čujte ljudski krik i šapat
Čuvajte mir!
I vi iz džamija
I vi iz katedrala
I vi iz ostalih hramova
Ako ste čisti
Bog vam je isti, Bog vam je isti.
Ako ste čisti.
Zbog vašeg rata, nikada nisam rekao TATA.
Nikada nisam rekao TATA.
Zbog vašeg rata.,