ZANIMLJIVE ČINJENICE O ČITANJU NAGLAS DJECI


     Čitanje naglas djeci od velike je važnosti zato što im pomaže pri sticanju informacija i vještina koje će im trebati u životu:
  • stiče se umijeće čitanja,
  • uče se značenja riječi,
  • kako knjige funkcioniraju,te različitost stilova pisanja,
  • upoznaje se svijet u kojem žive,
  • uočava se razlika između pisanog jezika i svakodnevnog razgovora,
  • stiče se zadovoljstvo čitanja.


     Čitajući djeci potiče se usvajanje jezika i razvoj pismenosti, a kasnije, postignuća u čitanju s razumijevanjem, te opći uspjeh u školi. Postotak djece kojoj je neko od članova porodice čitao na dnevnoj razini pokazatelj je koliko su djeca spremna za školu. Ipak, nedavne studije pokazuju kako je previše djece koja kreću u školu, a kojoj članovi porodice nisu čitali naglas.

     Višegodišnje istraživanje ranoga djetinjstva (The Early Childhood Longitudinal Study, Birth Cohort (ECLS-B)) prikupilo je informacije o djeci koja su rođena 2001. godine, a fokusirano je na nekoliko aspekata ranog razvoja djeteta uključujući interakciju između djeteta i njegovih članova porodice, te načina na koji ih roditelji odgajaju, podižu i pripremaju za školu. Podaci su prikupljani na djeci koja su bila podijeljena u nekoliko starosnih skupina: dojenčad stara otprilike devet mjeseci, djeca stara oko dvije godine, te djeca starosti oko četiri godine.  

     U svakoj dobnoj skupini, dijelu djece (između jedne trećine i jedne polovine) čitano je na dnevnoj bazi. Kao dodatak, otprilike jednoj četvrtini djece svake dobne skupine svakodnevno su pričane priče, a između jedne polovine i tri četvrtine svakodnevno je pjevano.Pripremila: Azra Pandur


NOVI NAČIN UČENJA ZA DJECU