INSPIRATIVNO: ŠKOLA 'HUMCI' TRI GODINE ZA REDOM NAJUSPJEŠNIJA U SVOM KANTONU
     Osnovna škola Humci u općini Čelić na osnovu postignutih rezultata jedna je od najboljih u Tuzlanskom kantonu. Ambiciozni kolektiv škole i vrijedni učenici naporno rade, ne čekaju isključivo pomoć države, već apliciraju na brojne projekte, a kao rezultat imaju brojna priznanja i nagrade. 

     Ova škola u istoimenom majevičkom selu dokaz je da su djela najbolji reprezenti, ne samo pojedinaca, već i institucija. Posljednjih godina najbolji predstavnici ovog kraja su upravo njeni učenici i uposlenici. 

     Tri godine je proglašavana najuspješnijom

     Posljednih godina rukovodstvo škole se aktivno uključilo u apliciranje na projekte raznih organizacija i institucija. 
     Zahvaljujući kvalitetnoj dokumentaciji i dobrim idejama veliki broj ovih projekata je uspješno realiziran. 
     Samo na projektu Vlade Japana škola u Humcima je osvojila prvo mjesto i iznos od 212.000 KM. Ukupna vrijednost realiziranih projekata u posljednje četiri godine je oko 340.000 KM. Osim toga ostvarena je saradnja sa brojnim bankama, ambasadama, ali i privatnim kompanijama.

      "Mi jednostavno imamo odličnu radnu atmosferu u kolektivu i saradnju sa roditeljima, tako da je sve to utjecalo na ostvarivanje sjajnih rezultata na koje smo svi ponosni", istakao je direktor škole Amir Mehmedović.

     Realizacija pomenutih projekata svakako je doprinijela boljim uslovima za rad učenika i nastavnika što je dalo svoje rezultate. Naime, OŠ Humci je u školskim 2011/12, 2012/13, te 2014/15. Pedagoški zavod TK proglasio najboljom na kantonu u kategoriji škola do 350 učenika. Školske 2013/14. u istom izboru zauzela je treće mjesto. Rad donosi rezultate!

Pripremila: Azra Pandur