UVIDI NAJVEĆIH UMOVA O MOĆI EDUKACIJE"Primarni cilj edukacije u školama bi trebao biti da stvori muškarce i žene koji su sposobni činiti nove stvari, ne da ponavljaju ono što su ostale generacije učinile.." - Jean Piaget,1896-1980, švicarski razvojni psiholog, filozof


"Edukacija je najmoćnije oružje koje možemo koristiti da mijenjamo svijet."- -Nelson Mendela, 1918-2013, južnoafrički predsjednik, filatrop

"Smisao edukacije je da nas uči voljeti ljepotu."- Platon, 424-348 prije Krista, matematičar, filozof

"Funkcija edukacije je da uči čovjeka da intenzivno i kritički misli. Inteligencija sabrana sa karakterom-to je cilj prave edukacije." - Martin Luther King, 1929-1968, pastor, aktivist, humanitarac

"Obrazovanje je ono što ostaje, kada se zaboravi ono što je naučeno u školi." - Albert Einstein, 1879-1955, fizičar

"Edukacija je sloboda."- Paulo Freire1921-1997, brazilski edukator, filozof

"Edukacija nije priprema za život, edukacija je sam život."- Jojn Dewey, 1859-1952, filozof, psiholog, edukacijski reformator

"Edukacija je ključ za otključavanje zlatnih vrata slobode."- George Washington Carver, 1864-1943,naučnik, botaničar, edukator

"Cijela svrha edukacije je da pretvori ogledala u prozore." - Sydney J.Harris, 1917-1986, novinar

"Edukacija je pokret od mraka ka svijetlu." -Allan Bloom, 1930-1992, filozof, akademik, klasičar

"Edukacija je pasoš za budućnost, jer sutra pripada onima koji se za njega spremaju danas." - Malcolm X, 1925-1965, ministar i aktivist za ljudska prava

"Edukacija je vođenje ljudskih duša prema onom što je najbolje." -Joyce Meyer, 1943-, autor i govornik

"Edukacija je poput lampe koja osvijetljava tvoj put u mračnoj ulici." -Zayed bih Sultan Al Nahyan,1918-2014, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata 33godine

"Edukacija je ključ uspješnog života i učitelji prave trajan, snažan efekat u životima njihovih učenika."- Solomon Ortiz, 1937-, prijašnji američki predstavnik TX

"Korijeni i plodovi iskrenosti i vrijednosti leže u dobroj edukaciji."- Plutarh,46-120AD, grčki historičar, biograf, esejist

"Šta je skulptura za blok od mramora, to je edukacija za dušu."- Joseph Addison, 1672-1719, Joseph Addison, engleski esejist, poeta, dramaturg, političar

"Edukacija je učenje onoga što čak nisi znao da nisi znao." -Daniel J.Boorstin,1914-2004, historičar, profesor, pravnik

"Edukacijska svrha je da zamijeni prazan um otvorenim umom."- Malcolm Forbes,1919-1990, izdavač, političar

"Edukacija je moć da razmišljamo jasno, moć da djelujemo dobro u svjetskom poslu i moć da cijenimo život." - Brigham Young, 1801-1877, vjerski lider

"Znak obrazovanog uma je to da je u stanju da se zanima za određenu misao, a da je ne prihvati." -Aristotel, 384-322 BC, grčki filozof, naučnik

Pripremila i prevela: Azra Pandur
Izvor: Psychology Today