OSVRT NA DOMAĆE ZADATKE -SMIJEŠNO I POUČNO
Ray Barone iz omiljenog porodičnog tv serijala "Svi vole Raymonda" u jednoj od epizoda se pojavi u Ally-noj školi kao predstavnik vijeća roditelja i održi kraći govor, u svom originalnom stilu, o problemu preobimnih domaćih zadaća :

"Znate, kada sam bio dijete, uvijek sam mislio da imamo previše domaćih zadataka. I pošto sam mrzio raditi domaću zadaću, počeo sam mrziti učenje. Ustvari, ono što sam naučio više od bilo čega je kako izbjegavati rad. Oprostit ćete mi što ću reći sada, izbjegavam ga i dalje kad mogu. Samo pitajte moju ženu. Ali, čini mi se kao da djeca danas imaju deset puta više domaće zadaće nego što smo mi nekad imali. I ne želim da moja kćerka mrzi učenje. Želim da bude radoznala i pažljiva i uzbuđena oko novih ideja. I najviše od svega - i mislim da svi to želimo za našu djecu- želim da bude sretna. Mislim da je domaća zadaća jako važna i sve ostalo, i isto mislim da je ima pretjerano puno. Previše smo zabrinuti o onom "djeca neće biti konkurentna" ili onom "naša djeca neće imati budućnost".. a time im oduzimamo sadašnjost. "