'ŽIVOT JE VIŠE OD LOVA NA DOBRE OCJENE'- GERALD HITER I ULI HAUZER


"Život je više od lova na dobre ocjene. Život je više od pripremanja ispita. Djeca mogu da postignu više od dobijanja dobrih ocijena. Mi ih potcenjujemo kad svu njihovu težnju i napore mjerimo samo dobrim ocjenama u školi. Roditelji svojoj djeci sve više pristupaju kao treneri ili menadžeri. U osnovi ovog postupanja nalazi se stav da su djeca zapravo nesposobna da odluče šta žele i čemu treba da teže. Budući da su tako nesavršena i nepotpuna, roditelji moraju svojim savjetima i nalozima priteći u pomoć.Ali djeca ne žele da stalno budu ispravljana i kritikovana; ona to isto tako nisu ni zaslužila. Ona su sposobna i mogu da preuzmu odgovornost za sebe, a u najboljem slučaju i za druge. Ona su od malih nogu razvijene ličnosti sa sopstvenim potrebama. Sposobna su da sabiraju sopstvena sećanja i iskustva i da gospodare svojim sposobnostima i talentima. Djeca nikome ne pripadaju do samima sebi. Ona su orlovi; nisu kokoši.

Da bi naša djeca mogla da razvijaju talente i darove koji leže u njima, moramo im pristupiti bez straha i brige i bez unaprijed stvorenih predstava i namjera. Zato moramo da im se prepustimo i da sa njima uspostavimo pravilan odnos. Ali to ne smije biti odnos koji postoji između nadređenog i podređenog ili između obrazovanog i onog ko tek treba da se obrazuje. To mora biti odnos u kome se sreću dva ljudska bića koja su, istina, različita, ali i spremna da uče jedno od drugog. I da uživaju u tome da zajedno otkrivaju svijet. Moramo, dakle, naučiti da sa svojom djecom razgovaramo na ravnoj nozi. Ništa nam neće škoditi ako pritom budemo morali da čučnemo."

POGLEDAJ JOŠ: