GENIJALNA LEKCIJA KOJU JE NASTAVNIK PREDOČIO DJECI

Suština ove istine je toliko genijalna, da ju je nemoguće prenijeti samo riječima. Mudra ideja nastavnika, koje je uspio, ne samo naučiti đake iz posljednih redova, nego je i pomogla djeci da shvate neprocjenivu suštinu neophodnosti obrazovanja. Nastavnik jedne škole riješio je predočiti svojim učenicima važnu životnu lekciju. Nije počeo sa dosadnim predavanjem, već je od časa napravio zanjimljivu interaktivnu vježbu. Sve što je koristio je u loptu zgužvani papir (za svakog učenika) i kanta za smeće, koja je bila postavljena u prednjem dijelu učionice.

Nakon toga iznio je zahtjeve:  
„Zamislite da sada niste razred, nego stanovništvo naše zemlje. Kod svakog se pojavila šansa da se obogati. Ali, da biste prešli u visoko društvo, treba dobaciti svoj izgužvani papir u kantu za smeće, ne ustajući sa svog mjesta. “

 Rezultati su bili naravno, predvidivi. Većina učenika iz prednjih redova su pogodili u kantu, a posljednji redovi nisu mogli da se nose sa ovim zadatkom.


Nastavnik je to objasnio ovako:
 „Čim se bliže nalazite svom cilju, time su veće vaše šanse za njegovo ostvarenje. To se naziva privilegija, koju treba umjeti iskoristiti. Kada se nalazite dalje od željenog, počinjete da tražite izgovore, krivite druge u dobijanju nejednakih uslova, vidite puno prepreka. Ali, taj koji je prvobitno bio bliže, lako može da se fokusira na ispunjenje zadataka, ne razmišljajući ni o čemu nebitnom, čak i o svojoj privelegiji. Tako to funkcioniše. Privilegija može dati jasnu predstavu o budućnosti, o sadašnjosti. Ona zaokuplja i odvraća pažnju onih, koji su iza nas, ali pokušava da dostigne isti cilj. U stvari, ljudi koji uživaju privilegiju, postaju preprekom za one koji je nikad nisu uživali.“ 

I sve dok nastavnik nije završio izlaganje, djeca su u nedoumici pokušavala da razumiju iznesenu teoriju. 

On je mudro zaključio: „U stvari, važno je shvatiti da sada svako od vas posjeduje tu hvaljenu privilegiju koja pomaže da postanete bolji i uspešniji. Ona se zove – OBRAZOVANJE. Uradite sada sve moguće, da u budućnosti vješto koristite njene plodove, za postizanje svega što želite, spretno i brzo obilazeći onog koji je odlučio da ostane u zadnjim redovima, koji traži izgovore i izgovara optužbe.“ 

Naravno, vaspitanje perspektivne djece na tome se ne završava, ali je važan kamen temeljac. Pomozite svom djetetu da razumije ovu istinu, ako želite, u budućnosti, da ga vidite uspješnog. Sačuvajte sebi, podjelite sa prijateljima, i nemojte izgubiti ovu jednostavnu, ali genijalnu i pokretačku misao!

POGLEDAJ JOŠ: